+421 910 397 780 pruziny@pruziny.com

Ťažné pružiny z priemeru drôtu 3,15 mm

De – vonkajší priemer (mm)
Di – vnútorný priemer (mm)
d – priemer drôtu (mm)
Lh – vnút. dĺžka oka (mm)
Lk – dĺžka tela pružiny (mm)
L0 –  voľná dĺžka (mm)
Ln – max. natiahnutie (mm)
F0 – predpätie (N)
sn – max. dĺžka natiahnutia (mm)
Fn – max. sila pri Ln (N) 

Katalógové
číslo
priemer drôtu
d (mm)
vonkajší
priemer
De (mm)
voľná
dĺžka
L0 (mm)
dĺžka
závitovej
časti
Lk (mm)
celkový
počet
závitov
nt (-)
poloha
očiek (°)
prevedenie
očiek
predpätie
F0 (N)
dĺžka pri
maximálnom
natiahnutí
Ln (mm)
maximálna
sila pri
natiahnutí na Ln
Fn (N)
tuhosť
R (N/mm)
hmotnosť
(g)
materiálpovrchová
úprava
TZ 3150x0221x0977 SH PD3.1522.197.766.15200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko39.778150.432428.3997.3772.84EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0221x1607 SH PD3.1522.1160.7129.15400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko39.778266.164428.3993.685145.68EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0221x2237 SH PD3.1522.1223.7192.15600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko39.778381.896428.3992.457218.52EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0221x2867 SH PD3.1522.1286.7255.15800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko39.778497.627428.3991.842291.36EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0221x3497 SH PD3.1522.1349.7318.151000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko39.778613.36428.3991.474364.2EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0284x1103 SH PD3.1528.4110.366.15200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko24.198211.491339.4353.11597.056EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0284x1733 SH PD3.1528.4173.3129.15400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko24.198375.681339.4351.558194.112EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0284x2363 SH PD3.1528.4236.3192.15600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko24.198539.874339.4351.038291.168EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0284x2993 SH PD3.1528.4299.3255.15800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko24.198704.062339.4350.779388.224EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0284x3623 SH PD3.1528.4362.3318.151000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko24.198868.258339.4350.623485.279EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0347x1229 SH PD3.1534.7122.966.15200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko15.698288.749280.5441.597121.272EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0347x1859 SH PD3.1534.7185.9129.15400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko15.698517.596280.5440.798242.544EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0347x2489 SH PD3.1534.7248.9192.15600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko15.698746.45280.5440.532363.815EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0347x3119 SH PD3.1534.7311.9255.15800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko15.698975.292280.5440.399485.087EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0347x3749 SH PD3.1534.7374.9318.151000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko15.6981204.15280.5440.319606.359EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0410x1355 SH PD3.1541135.566.15200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko10.607382.327238.890.925145.488EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0410x1985 SH PD3.1541198.5129.15400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko10.607692.149238.890.462290.975EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0410x2615 SH PD3.1541261.5192.15600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko10.6071001.981238.890.308436.463EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0410x3245 SH PD3.1541324.5255.15800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko10.6071311.798238.890.231581.951EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0410x3875 SH PD3.1541387.5318.151000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko10.6071621.662238.890.185727.439EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0473x1481 SH PD3.1547.3148.166.15200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko7.371492.257207.9320.583169.704EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0473x2111 SH PD3.1547.3211.1129.15400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko7.371899.414207.9320.291339.407EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0473x2741 SH PD3.1547.3274.1192.15600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko7.3711306.589207.9320.194509.111EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0473x3371 SH PD3.1547.3337.1255.15800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko7.3711713.728207.9320.146678.815EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0473x4001 SH PD3.1547.3400.1318.151000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko7.3712120.915207.9320.117848.518EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0536x1607 SH PD3.1553.6160.766.15200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko5.229618.528184.0430.391193.92EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0536x2237 SH PD3.1553.6223.7129.15400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko5.2291139.38184.0430.195387.839EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0536x2867 SH PD3.1553.6286.7192.15600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko5.2291660.185184.0430.13581.759EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0536x3497 SH PD3.1553.6349.7255.15800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko5.2292181.06184.0430.098775.678EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku
TZ 3150x0536x4127 SH PD3.1553.6412.7318.151000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko5.2292701.959184.0430.078969.598EN 10270-1-1.1200 SH PDna objednávku