+421 910 397 780 pruziny@pruziny.com

Ťažné pružiny z priemeru drôtu 6,3 mm

De – vonkajší priemer (mm)
Di – vnútorný priemer (mm)
d – priemer drôtu (mm)
Lh – vnút. dĺžka oka (mm)
Lk – dĺžka tela pružiny (mm)
L0 –  voľná dĺžka (mm)
Ln – max. natiahnutie (mm)
F0 – predpätie (N)
sn – max. dĺžka natiahnutia (mm)
Fn – max. sila pri Ln (N) 

Katalógové
číslo
priemer drôtu
d (mm)
vonkajší
priemer
De (mm)
voľná
dĺžka
L0 (mm)
dĺžka
závitovej
časti
Lk (mm)
celkový
počet
závitov
nt (-)
poloha
očiek (°)
prevedenie
očiek
predpätie
F0 (N)
dĺžka pri
maximálnom
natiahnutí
Ln (mm)
maximálna
sila pri
natiahnutí na Ln
Fn (N)
tuhosť
R (N/mm)
hmotnosť
(g)
materiálpovrchová
úprava
TZ 6300x0441x1953 SH6.344.1195.3132.3200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko159.798285.5031499.92214.857581.182EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0441x3213 SH6.344.1321.3258.3400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko159.798501.7061499.9227.4281162.364EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0441x4473 SH6.344.1447.3384.3600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko159.798717.9091499.9224.9521743.547EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0441x5733 SH6.344.1573.3510.3800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko159.798934.1121499.9223.7142324.729EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0441x6993 SH6.344.1699.3636.31000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko159.7981150.3151499.9222.9712905.911EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0567x2205 SH6.356.7220.5132.3200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko97.148394.5381187.9636.268774.91EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0567x3465 SH6.356.7346.5258.3400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko97.148694.5751187.9633.1341549.819EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0567x4725 SH6.356.7472.5384.3600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko97.148994.6131187.9632.0892324.729EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0567x5985 SH6.356.7598.5510.3800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko97.1481294.6481187.9631.5673099.638EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0567x7245 SH6.356.7724.5636.31000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko97.1481594.6881187.9631.2543874.548EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0693x2457 SH6.369.3245.7132.3200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko62.997531.947981.5823.209968.637EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0693x3717 SH6.369.3371.7258.3400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko62.997944.195981.5821.6051937.274EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0693x4977 SH6.369.3497.7384.3600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko62.9971356.439981.5821.072905.911EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0693x6237 SH6.369.3623.7510.3800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko62.9971768.682981.5820.8023874.548EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0693x7497 SH6.369.3749.7636.31000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko62.9972180.941981.5820.6424843.185EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0819x2709 SH6.381.9270.9132.3200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko42.554697.973835.6711.8571162.364EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0819x3969 SH6.381.9396.9258.3400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko42.5541251.046835.6710.9292324.729EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0819x5229 SH6.381.9522.9384.3600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko42.5541804.125835.6710.6193487.093EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0819x6489 SH6.381.9648.9510.3800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko42.5542357.21835.6710.4644649.458EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0819x7749 SH6.381.9774.9636.31000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko42.5542910.264835.6710.3715811.822EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0945x2961 SH6.394.5296.1132.3200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko29.566892.691727.2671.1691356.092EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0945x4221 SH6.394.5422.1258.3400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko29.5661615.282727.2670.5852712.184EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0945x5481 SH6.394.5548.1384.3600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko29.5662337.857727.2670.394068.275EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0945x6741 SH6.394.5674.1510.3800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko29.5663060.463727.2670.2925424.367EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x0945x8001 SH6.394.5800.1636.31000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko29.5663783.003727.2670.2346780.459EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x1071x3213 SH6.3107.1321.3132.3200°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko20.971116.063643.6350.7831549.819EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x1071x4473 SH6.3107.1447.3258.3400°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko20.972036.826643.6350.3923099.638EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x1071x5733 SH6.3107.1573.3384.3600°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko20.972957.619643.6350.2614649.458EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x1071x6993 SH6.3107.1699.3510.3800°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko20.973878.271643.6350.1966199.277EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku
TZ 6300x1071x8253 SH6.3107.1825.3636.31000°/90°/180°/270°anglické/nemecké očko20.974799.166643.6350.1577749.096EN 10270-1-1.1200 SHna objednávku